Back to News

Reading Night for Grades K-2.

February 7, 2017

Parents of students in grades K-2, join us for an evening all about reading! Learn about how to you can help your child become a better reading. This Thursday, February 9th, 5-6 pm in the upper building, in the second floor computer lab.

Spanish:
Padres de estudiantes en los grados K-2, únase con nosotros el Jueves, Febrero 9, para una noche todo acerca de la lectura! Aprenda cómo usted puede ayudar a su hijo/a a ser un major lector. 5-6 pm en el edificio superior de la escuela, en el laboratorio de informática ubicada en el segundo piso.

Vietnamese:

Xin mời phụ huynh của những học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp hai hợp tác với trường để tìm hiểu thêm về đọc hiểu và giúp con em mình trở thành học sinh đọc giỏ hơn.

Địa điểm và thời gian họp:
Thứ năm ngày 9 tháng hai lúc 5 giờ chiều tại lầu hai trong lớp học vi tính

Chinese:
幼儿园到二年级的家长,请加入我们的阅读之夜!学习如何帮助你的孩子更好的阅读。2月9日,本周四,高年级教学楼二楼(办公室所在的楼)计算机教室,5:00-6:00. 欢迎您的加入!

Events Calendar
« Jul 2019 » loading...
S M T W T F S
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Full Calendar